7 oktober 2015

Avtal

Avtal

För att undvika missförstånd och tveksamheter så följer nedan några avtal som klarlägger ansvarsområden under all verksamhet i Nordlund Sports AB.

  1. All träning och tävling sker på egen risk!
  2. Deltagare under 18 år har underskrift från målsman att deltaga i verksamheten.
  3. Under verksamhet i Nordlund Sports regi är deltagare skyldiga att följa instruktioner och information som delges muntligt eller skriftligt av representant från Nordlund Sports.
  4. Deltagare är inte drog, doping eller alkoholpåverkade under träning eller tävling vid Nordlund Sports.
  5. Det tas för givet att man uppträder som folk under läger eller tävling. Mobbing, diskriminering eller annat dåligt uppförande accepteras inte och medför avskiljande av verksamheten. 75% av avgiften återbetalas från aktuell dag.
  6. Lokala regler på tävlings och träningsarena gäller och det är upp till deltagaren att informera sig om dessa.
  7. Nordlund Sports representant äger rätt att vid överträdelse av punkt 2-6, avskilja deltagaren från verksamheten.
  8. Vi tar många bilder i verksamheten. Om man är med så har man, om inte annat sägs, godkänt att dessa publiceras på Nordlund Sports Facebook eller hemsida.
  9. Avbokning måste göras 10 dagar innan första samlingstid på lägret. Vid avbokning senare så vill jag ha läkarintyg. Tyvärr har några avbokningar kommit väldigt sent och detta tvingar oss att lägga till denna paragraf.
I allmänhet gäller vanligt sunt bondförnuft. Vi representerar oss själva, klubben, Nordlund Sports och en fin ungdom i allmänhet vilket gör att vi ska vara föredömen i alla lägen.
Se till att ni har en försäkring som gäller! Kolla med ert bolag om framförallt vad som gäller utomlands.