29 juni 2017

NS1_Fonna genomfört

Under fem skiddagar direkt efter skolavslutningen så genomfördes årets första skidläger. Över femtio (!) personer varav dryga trettio var aktiva åkare kämpade i det som i folkmun i värmland kallas för ”dretvär”. Regn och dimma i en härlig kombo borde tryckt ned stämningen. Så blev dock inte fallet:

kort film om lägret

Under de första dagarna så var inte kameran framme så mycket så tyvärr är inget av det nedanstående med på film men det kommer!

Vi genomförde ett program som syftar till att klä på alla fina ord vi slänger oss med i backen, lite mer innebörd. Lite nödigt vill vi i Nordlund Sports framtidavis utbilda åkare och ledare/föräldrar/ klubbar i en pedagogisk modell enligt Svenska Skidförbundets riktlinjer. Litteraturen vi utgår ifrån är Funktionell anatomi och träningslära inom alpin skidåkningav Robert Hansson

Enkelt förklarat (mer utförlig artikel in progress) så utgår vi från några grunder. Inga sensationer, allt vedertaget förr, men i vår regi så skall vi jobba systematiskt enligt följande:

1. Atletisk hållning, för att balansera de krafter på ett effektivt sätt så önskar vi prioritera en stark, funktionell kroppshållning med fina, rena linjer. Utan detta fundament anser vi att det blir svårt att gå vidare.
2. Ledrörelser i olika rörelseplan. Vi jobbar med att isolera några rörelser för att skapa förståelse i vad åkaren gör/rör och vilket effekt det får antingen framifrån/bakifrån (frontalplanet), från sidan eller sett uppifrån (rotationer)
3. ”Allt på bordet”. Nästa steg blir att dissekera alla rörelser och försöka få ihop en helhet där man måste kunna förklara varför man gör de val man gör alternativt säger det man säger.
4. Hitta ”ditt” språk. Åkaren repeterar inte bara tränarens ord utan har en förståelse och en enkelhet som blir effektiv vid framtida processer och problemlösningar.
5. Led utveckling!